Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania dla Kandydatów do Projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie –1 Pobierz>>

Załącznik nr 1- formularz rekrutacyjny –Pobierz >>

Załącznik nr 2- umowa uczestnictwa –Pobierz >>

Załącznik nr 3- oświadczenie bankowe –Pobierz>>

Załącznik nr 4- dane osobowe uczestnika –Pobierz>>

Załącznik nr 5- oświadczenie uczestnika projektu –Pobierz>>

Załącznik nr 6- wniosek o zwrot kosztów dojazdu –_Pobierz>>

Załącznik nr 7- ZUS –Pobierz >>