O NAS

Firma SEMIUS Sp. z o.o. posiada niezwykle bogate doświadczenie w opracowywaniu oraz realizacji projektów współfinansowanych ze środków krajowych i europejskich. Jako kadra zarządzająca, doradcza oraz trenerska dotychczas uczestniczyliśmy w realizacji kilkunastu projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 kierowanych do przedsiębiorców i ich pracowników, osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i  zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nasz zespół to grupa specjalistów i ekspertów branżowych w prowadzonej działalności, w tym z zakresu aplikowania i  zarządzania całościowego projektem, harmonogramem, jakością, zespołem, podwykonawcami, ryzykiem i rozpoznawaniem zagrożeń i problemów. Dzięki temu możemy podejmować trudne zadania zapewniając przy tym odpowiedni poziom oferowanych usług.